İTÜ İşletme Fakültesi bölümlerine yatay geçiş; YÖK’ün yatay geçişle ilgili yönetmeliği (Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik) ile üniversitemizin Fakülteler ve Bölümler Arası Yatay Geçiş Esasları çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
 
Yatay geçişle ilgili tarihler her yıl akademik takvimde belirtilmektedir. İlgili web sayfalarına ulaşmak için www.sis.itu.edu.tr adresine gidiniz.

Bölümlerimize yatay geçişle alınacak öğrenciler üniversite içi, fakülte bölümleri arasında ve üniversite dışı olarak gerçekleşmekte ve her bir kategori için kontenjanlar her yıl yeniden belirlenerek başvuru öncesinde www.sis.itu.edu.tr adresinin “Duyurular” sayfalarında ilan edilmektedir. Yine bu sayfada başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi de bulunmaktadır.

Üniversite İçi ve Fakülte Bölümleri Arasında Yatay Geçiş: 

Başvuruda bulunan öğrencilerin not ortalamalarının sıralanması temelinde, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. Yatay geçiş yapan öğrencilerin ders intibakları da yine Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

Üniversite Dışından Yatay Geçiş:


Endüstri Mühendisliği Bölümü için İTÜ dışından yatay geçiş, YÖK yönetmeliği ve İTÜ Senato kararları çerçevesinde, fakültemizdeki Endüstri mühendisliği bölümüne denk olduğu kabul edilen belirli üniversitelerin endüstri mühendisliği bölümlerinden gelecek öğrenciler için mümkündür. Bu üniversitelerin hangileri olduğu “Duyurular” sayfasının Yatay Geçişle ilgili duyurusunda her yıl yeniden belirlenerek ilan edilmektedir. 

İşletme Mühendisliği Bölümü için İTÜ dışından yatay geçiş, bu bölüme eşdeğer bir bölüme sahip üniversite bulunmaması nedeniyle yurt içindeki üniversitelerden mümkün değildir. Sadece yurt dışındaki üniversitelerin ilgili bölümlerinden yapılacak başvurular dikkate alınmaktadır.

Üniversite dışından gelen öğrenciler Yatay Geçiş Başvuru Formunu doldurup gerekli evraklarla birlikte dosyalarını İşletme Fakültesi Dekanlığı Öğrenci İşleri’ne teslim etmelidirler. Yatay geçiş başvuruları İşletme Fakültesi Yatay Geçiş Komisyonu tarafından değerlendirilmekte, başvuruların Fakülte Yönetim Kurulu’nda kabul edilmelerini takiben ilgili öğrencilerin bölümlere intibakları da yine komisyonumuz tarafından nesnel ölçütler kullanılarak adil bir şekilde gerçekleştirilmektedir.