Programlar İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer almaktadır. 


Endüstri Mühendisliği Doktora Programı:

İTÜ Endüstri Mühendisliği Doktora Programı öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandırmayı amaçlar. Doktora çalışmaları sonunda hazırlanacak tezde, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birinin yerine getirilmesi beklenir.

Doktora eğitiminin süresi yüksek lisansa dayalı ise sekiz, lisansa dayalı ise on yarıyıllık öğretim, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Öğretim Türkçe-İngilizce dillerinde yürütülür. Mezuniyet için gerekli toplam kredilerin en az %30'unun İngilizce verilen derslerden alınması zorunludur.

Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler için ise toplam 45 krediden az olmamak koşuluyla onbeş adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Endüstri Mühendisliği Doktora programına öğrenci kabulünde değerlendirme ölçütleri yüksek lisans derecesi ile başvuran öğrenciler için en az 3.0/4.0 (75/100) yüksek lisans ve 2.75/4.0 (70.83/100) lisans mezuniyet ortalamasıdır. Lisans derecesi ile başvuran adaylar için ölçüt 3.25/4.0 (81.25/100) lisans mezuniyet ortalamasıdır. Başvuran adayların ALES puanları en az 86 olmalıdır. Programa lisansı mühendislik programlarından olanlar ve lisansı veya yüksek lisansı Endüstri Mühendisliği, Mühendislik Yönetimi ya da İşletme Mühendisliği programlarından olanlar başvurabilir. Lisansı Endüstri Mühendisliği olmayan öğrenciler kabul edildikten sonra Doktora Program Yürütme Kurulu’nun öngördüğü koşulları yerine getirmek zorundadır. Gerekli olan İngilizce yeterliliği koşulları için www.fbe.itu.edu.tr web sayfasını ziyaret ediniz.

Endüstri Mühendisliği Doktora Programı Yürütme Kurulu:
Prof. Dr. Başar ÖZTAYŞİ (Koordinatör)
Prof. Dr. Özgür KABAK
Doç. Dr. Ayberk SOYER
Doç. Dr. Şeyda SERDAR ASAN
Doç. Dr. Ömer Faruk BEYCA

Endüstri Mühendisliği Doktora Programı Ders Planı


Tamamlanmış Doktora Tezleri (yapım aşamasında)

 

Makaleler (yapım aşamasında)