Mevcut durumda her birinde 37 tane bilgisayar bulunan genel amaçlı iki, 20 bilgisayar bulunan yazılım geliştirme ve 23 bilgisayar bulunan genel amaçlı ve uzaktan eğitim amaçlı bilgisayar laboratuarı vardır.