FARABİ Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından yürütülmektedir. Ülke çapında değişim suretiyle öğrenci ve akademisyenlerin farklı bakış açıları ve deneyim kazanmalarını amaçlayan ERASMUS benzeri bir yapıdır.

Daha detaylı bilgi için http://farabi.yok.gov.tr/