Yüksek Lisans Programları:

Endüstri Mühendisliği; insan, makine, malzeme gibi elemanlardan oluşan sanayi ve hizmet sektöründeki sistemlerin incelenmesi, örgütlenmesi, yürütülmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesi için sistem, model ve yöntem geliştirerek sorunları çözen bir bilim dalıdır. Temel amacı organizasyonların performansını artırmaktır. Lisansüstü programlarında bu alanlarda ileri araştırmalar yapılmaktadır.

Sunulan Yüksek Lisans Programları:
- Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
- Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı
- İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı
- Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (II. Öğretim)Tezli Yüksek Lisans Programlarının Genel Yapısı:

Yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama, kullanma ve üretme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Yüksek Lisans Programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları dört yarıyıl süreli öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama etkinliklerini kapsamaktadır.

Öğretim Türkçe-İngilizce dillerinde yürütülür. Mezuniyet için gerekli toplam kredilerinin en az %30'unu İngilizce verilen derslerden almak zorunludur. Bu program toplam sekiz adet dersten az olmamak kaydıyla en az 24 kredilik dersler ile kredisiz dersler, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı:

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisansı, öğrencinin üretim, lojistik, ergonomi, yöneylem araştırması ve karar verme gibi Endüstri Mühendisliği alanlarında bilgi ve becerisini genişletmeyi amaçlar.

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı mezunları imalat, üretim planlama, lojistik ve tedarik zinciri, kalite sistemleri ve kalite güvence gibi bölümlerde çalışmaktadırlar. Bölümün mezunları imalat ve üretimde başlayan ve hizmet sektörüne uzanan iş deneyimlerini yaygın olarak üst düzey yöneticiliğe taşımışlardır.

Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans programına başvuru koşulları için www.fbe.itu.edu.tr web sayfasını ziyaret ediniz.

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Yürütme Kurulu:
Prof. Dr. Başar ÖZTAYŞİ (Koordinatör)
Prof. Dr. Özgür KABAK
Doç. Dr. Ayberk SOYER
Doç. Dr. Şeyda SERDAR ASAN
Doç. Dr. Ömer Faruk BEYCA

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Ders PlanıMühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı:

Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisansı, organizasyonları yönetme bilgi ve becerisini kazandırmayı amaçlar. Organizasyonlarda yönetim, kalite yönetimi ve teknoloji yönetimi sistemlerinin tasarımında mühendislik bilgisinin kullanılması ve sistematik bakış açısı ve anlayışın uygulanması üzerine odaklanır.

Bu program mezunları her tip endüstride ve organizasyonda yönetici olarak çalışmaktadır. Özellikle insan kaynakları, stratejik planlama, metot ve organizasyon gibi yönetim sistemleri ile ilgili bölümlerde, kalite yönetimi sistemleri ve teknoloji yönetimi alanlarında iş deneyimleri bulunmaktadır.

Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans programına başvuru koşulları için www.fbe.itu.edu.tr web sayfasını ziyaret ediniz.

Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı Yürütme Kurulu:
Doç. Dr. Ayberk SOYER (Koordinatör)
Doç. Dr. Umut ASAN
Dr. Öğr. Üyesi C. Erhan BOZDAĞ

Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı Ders Planıİnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı:

Program, öğrencilerin insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetim, proje yönetimi, örgüt kültürü, çalışan motivasyonu, yönetimsel karar verme ve insan kaynakları analitiği gibi alanlarda bilgi ve becerisini genişletmeyi amaçlar. 

Bu programı tamamlayan öğrencilerimiz ülkemizde ve dünyada çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli firmalarda ve kamu kurumlarında İnsan Kaynakları alanında farklı pozisyonlarda çalışabileceklerdir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans programına başvuru koşulları için www.lee.itu.edu.tr web sayfasını ziyaret ediniz.

İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı Yürütme Kurulu:

Doç. Dr. Umut ASAN (Koordinatör)
Prof. Dr. Nizamettin BAYYURT
Doç. Dr. Gaye KARAÇAY AYDIN
Doç. Dr. Çiğdem KADAİFÇİ YANMAZ
Dr. Öğr. Üyesi A. Elvan BAYRAKTAROĞLU 

İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı Ders Listesi

Dersin Adı Z / S

Örgütsel Davranış

Zorunlu

Yönetimde Modelleme

Zorunlu

İnsan Kaynakları Yönetimi

Zorunlu

Yönetimde İstatistiksel Analiz Uygulamaları

Zorunlu

Proje Yönetimi

Seçmeli

Kamuda İnsan Kaynakları Yönetimi

Seçmeli

Örgüt Kültürü ve Çatışma Yönetimi

Seçmeli

Stratejik Yönetimin Temelleri

Seçmeli

Dijital Çağda İnovasyon Yönetimi

Seçmeli

Yönetimsel Karar Verme

Seçmeli

Yönetim Analitiği

Seçmeli

Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi

Seçmeli

Yönetimde Yeni Paradigmalar

Seçmeli

Stratejik Değişim Yönetimi

Seçmeli

İnsan Yönetiminde Ölçümleme

Seçmeli

İnsan Kaynaklarında Dijitalleşme

Seçmeli

Koçluk, Liderlik ve Kişisel Gelişim

Seçmeli

Endüstri İlişkileri Yönetimi

Seçmeli
Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (II. Öğretim):

Tezsiz Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Mühendislik Yönetimi tanımını esas alır. Mühendislik Yönetimi, mühendislik ve uygulamalı bilimlerin kullanıldığı faaliyetlerin yönetimidir. Mühendislik Yönetimi mevcut ve gelecek teknolojilerle ilgili stratejik ve operasyonel kararlar verme durumundaki mühendislere yöneliktir. Mühendislik Yönetimi verimlilik, kaliteyi ve global anlamda rekabet gücünü artırmak, teknolojik düzeyi korumak, yeni iş alanları oluşturmak içindir. Mühendislik Yönetimi Endüstri Mühendisliği ve Sosyal Bilimler arasında yer alan bir disiplindir.

İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü, tam zamanlı ve deneyimli öğretim kadrosu ile derslerinin %50’si İngilizce ve %50’si Türkçe olan, gelişmiş bilgisayar donanımı ve geniş kütüphane olanakları ile, iş dünyasının nabzının attığı kent merkezinde yer alan tarihi Maçka Yerleşkesinde İTÜ Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programını 2000-2001 eğitim yılından beri yürütmektedir. Mühendislik Yönetimi Programını Türkiye'de ilk defa İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü başlatmıştır.

Program hafta içi akşam saatlerinde ve hafta sonlarında yürütülmektedir. Dersler hafta içi 4 gün saat 19:00 – 22:40 arasında yapılmaktadır. Program, toplam 36 kredilik 12 adet dersten ve kredisiz bir dönem projesinden oluşmaktadır ve birbirini izleyen 3 dönem içinde tamamlanmaktadır. Her bir dönem 11 haftadır ve dönemlerin son haftası dönem sonu sınavlarına ayrılmıştır. Öğrenciler her dönem 4'er dersten ve dönem projesinden sorumlu olacaklardır.

Her öğrenci programın tanımlanan amaç ve kapsamına uygun olan ve danışmanının uygun göreceği bir konuda Mühendislik Yönetimi Projesi yapacaktır. Mühendislik Yönetimi Projesi değerlendirilmesi çalışmayı yöneten danışman öğretim üyesi ile, programda ders verenler arasından seçilecek diğer iki öğretim üyesi tarafından başarılı veya başarısız şeklinde yapılacak olup, kredisi yoktur. Başarısız olunması durumunda en fazla 1 dönemlik ek süre tanınır.

Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yürütme Kurulu:
Doç. Dr. Gülşah HANÇERLİOĞULLARI KÖKSALMIŞ (Koordinatör)
Prof. Dr. Fethi ÇALIŞIR
Dr. Öğr. Üyesi A. Elvan BAYRAKTAROĞLU 

Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Ders Planı