Ergonomi Laboratuarı ile aynı mekanı paylaşmakta olan bu laboratuarda bulunan makinalar şunlardır:

  • CNC Tezgahı, EMCO Compact 5 CNC ve PHILIPS Monitor

Ayrıca aşağıdaki araçlar bulunmaktadır:

  • Konvansiyonel Torna
  • Konvansiyonel Freze
  • Konvansiyonel Taşlama
  • Konvansiyonel Planya

Bu laboratuarın amaçları şunlardır:

  • "Takım Tezgahları" ve "Bilgisayarla Bütünleşik Üretim Sistemleri" derslerinde öğrencilere uygulama yapma olanağı sağlamak,
  • Söz konusu derslerin anlaşılabilirliğini sağlayarak zevkli hale getirmek,
  • Öğrencilerin üretim konularını sevmelerini sağlamak,
  • Öğretim elemanlarının CIM konularında yapacağı araştırmalarda gerek duyacakları altyapıyı sağlayarak onlara hizmet vermek,
  • Türkiye Endüstrisinde yeteri yaygınlıkta kullanılmayan CIM uygulamaları konularında Endüstride öncülük etmek ve Üniversite- Endüstri ilişkilerini geliştirmek.