Koşulları sağlamak kaydıyla İTÜ’nün çeşitli bölümlerinde okumakta olan başarılı öğrenciler İşletme Mühendisliği ile çift anadal programı yapmak için başvurabilirler. Her yıl 80 dolayında öğrenci bu programa başvurmakta ve her fakülteye ayrılan kontenjana göre 10 öğrenci kaydolmaktadır. Son dört yılda, ortalama olarak, başvuran öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması 3.43, kabul edilenlerin not ortalaması ise 3.70 olmuştur.

  - Program yapısını görmek için tıklayınız
  - İlgili yönetmelikleri görmek için tıklayınız
  - Örnek Üniversite ve Senato kararlarını görmek için tıklayınız

ÇAP Kayıt Formu için tıklayınız

İşletme Fakültesi ÇAP Koordinatörleri:
Prof. Dr. Deniz TUNÇALP (İşletme Mühendisliği Bölümü)
Prof. Dr. Suat KÜÇÜKÇİFTÇİ (Eş danışman)