Bölümümüzde Fen Bilimleri Enstitüsü'ne (FBE) bağlı olarak yirmi yılı aşkın süredir yürütülen İşletme Mühendisliği Doktora Programı'nın yanı sıra Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) bünyesinde faaliyet gösterecek İşletme ve İktisat programları açmak için çalışmalar da sürmektedir. 

FBE - İşletme Mühendisliği Doktorası

Programın ana amacı, yüksek lisansta edinilen işletme mühendisliği bilgi ve becerilerini bir adım yukarı taşıyarak, özellikle akademik yetilerle donanmış ve uluslararası nitelikte araştırmacılar yetiştirmektir. 

Yüksek Lisans programında olduğu gibi, işletme mühendisliği veya endüstri mühendisliği dışında bir alandan gelen öğrenciler bilimsel hazırlık dersleri alırlar. Programa başlayan öğrenciler, doktora derslerinin dışında, FBE tarafından düzenlenen araştırma seminerleri ile Bölüm içinde her hafta düzenlenen İşletme ve İktisat lisansüstü seminerlerine katılmaktadır. Derslerin bitiminde, yeterlik sınavını başarıyla geçen doktora öğrencileri tez yazımına başlarlar. 

Programın FBE'deki sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru koşulları  için tıklayınız.

Ders programı için tıklayınız.

Yürütme Kurulu
Doç. Dr. Ferhan ÇEBİ
Y. Doç. Dr. Elif KARAOSMANOĞLU
Y. Doç. Dr. Bersam BOLAT