Bilimsel Araştırma ve Faaliyetler (Son 5 yıl içerisinde)

Sempozyumlar:
Sağlık Sistemlerinde Ergonomi Sempozyumu, İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü, İTÜ Maçka Yerleşkesi, İstanbul, 5-6 Mayıs 2008.
II. RFID Uygulamaları Sempozyumu, İTÜ Maslak Yerleşkesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi, İstanbul, 12 Kasım 2008.


Ulusal/Uluslararası Konferanslar:

US-Turkey Workshop o Rapid Technologies 24-25 Aralık 2009
III. RFID Uygulamaları Sempozyumu 10 Haziran 2010
ITU-TUB Joint Conference 10-12 Ekim 2010
1st Annual RFID Eurasia Conference & Exhibitions, İstanbul, Türkiye (5-7 Eylül, 2007)
11. Ulusal Ergonomi Kongresi, İstanbul, 26 - 28 Aralık 2005
35th International Conference on Computers & Industrial Engineering (CIE 2005), İstanbul, Türkiye, (19-22 Haziran, 2005)
10th World Conference on Transport Research (WCTR 2004)


Uluslararası ve Endüstriyel Projeler:

MRIAD, Yenilik Geliştirme Projesi (Avrupa Altıncı Çerçeve Programı Destekli) Sheffild’s University, City Academics, World University of Economics ve Istanbul Ticaret Üniversitesi ile ortak.
Asil Çelik İş Değerlendirme ve Ücretlendirme Projesi (2006)
NTV İnsan Kaynakları Projesi (2006)
Türkiye Jokey Kulübü İnsan Kaynakları Projesi (2008)
Ergonomik Yatak Tasarımı Projesi (2005)
Ulaştırma Bakanlığı, Ulaştırma Ana Planı Stratejisi kapsamında, Türkiye'nin Sosyo Ekonomik Durum Analizi, Türkiye'nin Lojistik Bakımından Analizi (2003-2004) 
MIDS ‘de Ortaya Çıkan Sorunlarda Yeni Örnek İş Tanımlarında Revizyonu, Türkiye Metal İşverenleri Sendikası