Yüksek Lisans Programları:

İşletme Mühendisliği Bölümü'nde, biri Fen Bilimleri Enstitüsü (FBE), dördü Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) bünyesinde, toplam beş yüksek lisans (YL) programı bulunmaktadır.Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programı

Bu program, mühendislik eğitimi almış öğrencilere; işletme fonksiyonlarını bütünleşik şekilde algılayıp kullanma ve mühendislik faaliyetlerinin yürütülmesinde yardımcı olacak işletme bilgilerini harmanlama becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

İşletme mühendisliği eğitimi, mevcut ve gelecekte iş yaşamı ile ilgili stratejik ve yönetsel kararlar verme durumundaki mühendisler yetiştirmeye yöneliktir. Bu amaçla, akademik bakış açısıyla ve sayısal araştırma yöntemleriyle desteklenmiş bir şekilde, üretim yönetimi ve yöneylem araştırmaları, pazarlama yönetimi, finansman, insan kaynakları yönetimi ve stratejik yönetim konularını kapsamaktadır.

Program 4 yıllık mühendislik bölümlerinden mezun olmuş öğrenciler kabul etmektedir. Normal süresi 2 yıldır. Ancak, İşletme Mühendisliği lisans formasyonu almamış mühendisler, programa başlamadan önce bir yıl boyunca İşletme Mühendisliği Lisans Programı'ndan bazı "bilimsel hazırlık" dersleri almak ve bunları başarı ile tamamlamak durumundadırlar. Ayrıca, programın bir akademik gerekliliği olarak, FBE'ye teslim edilmek üzere bir yüksek lisans tezi hazırlanır.

Programın FBE'deki sayfalarına ulaşmak için tıklayınız.
Başvuru koşulları için tıklayınız.
Ders programı için tıklayınız.

Yürütme Kurulu:
Doç. Dr. Dilay ÇELEBİ
Doç. Dr. Hatice AKDAĞ
Dr. Öğr. Üyesi Tolga KAYA İşletme Tezsiz Yüksek Lisansı (I. Öğretim)

Tezsiz İşletme Yüksek Lisans Programı'nın amacı, öğrencileri işletme yönetiminin temel disiplinleri konusunda kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiyle donatmak ve belli alanlarda uzmanlaşma sağlamaktır. Böylece farklı akademik alanlarda (Mühendislik, İşletme, İktisat vb.) lisans eğitimi almış olan öğrencilere, planlama, organizasyon, yürütme ve kontrol etme aşamalarında iş dünyasında yönetsel görev ve sorumluluklar üstlenebilecekleri nitelikleri kazandırmak hedeflenmektedir.Executive MBA - İşletme Tezsiz Yüksek Lisansı (II. Öğretim)

Bu programın amacı, farklı disiplinlerden gelen iş dünyası yöneticilerini kariyerlerine ara vermeden, bilimsel gelişmeleri takip ederek, bu bilgileri karşılaştıkları problemleri çözmede kullanabilen ve çalıştıkları kurum için katma değer yaratabilen yöneticiler haline getirmek.

Programın kendi web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.İşletme ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisansı (II. Öğretim)

Bu programın amacı, ülkemizde her kesimde giderek artan ileri teknoloji kullanımına paralel olarak çalışanlara meslekleri ile ilgili ileri teknolojiyi planlama, satınalma, kullanma, değerlendirme, geliştirme ve diğer ilgilileri eğitme konusunda genel ilkeleri benimsetmek, bu çerçevede yönetimsel becerileri kazandırmaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yürütme Kurulu:
Prof. Dr. Şebnem BURNAZ 
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ERÇEK
Dr. Öğr. Üyesi Cumhur EKİNCİ

Programlara ait iletişim kişileri bilgileri için tıklayınız.