macka_polis_karakolu

1977 yılında İşletme Mühendisliği Fakültesi olarak kurulan bugünkü İşletme Fakültesi, bünyesinde İşletme ve Endüstri Mühendisliği ile 2013 yılında kurulan Ekonomi Bölümü’nü barındırmaktadır.

Cumhuriyetin 50. yılı, İ.T.Ü.' nün 200. kuruluş yılı için hazırlanmış olan dokümanlarda, İ.T.Ü. Ayazağa kampüsünde 1972-1984 yılları arasında kurulması planlanan fakülteler içinde Endüstri Fakültesi'nin de adı geçmektedir. Fakültenin bünyesinde yer alması düşünülen Sanayi Mühendisliği bölümü ile ilgili ilk karar 08.05.1968 tarihinde Makine Fakültesi Fakülte Genel Kurulu'nda alınmıştır. Makine fakültesi genel kurulunda ve daha sonra 1969 yılında İ.T.Ü. Makine Fakültesi Profesörler Kurulu tutanağında da Sanayi Mühendisliği şubesine öğrenci alınmasından bahsedilmektedir.

Bu dönemde yapılan görüşmeler sonucunda öğrencilere gerekli olan unvanın verilebilmesi için yönetmelik düzenlemeleri ve gerekli kadro şartlarının yerine getirilememiş olması dolayısıyla Sanayi Mühendisliği şubesinin açılmasının mümkün olamayacağı ve üniversitenin ikili öğretime (Lisans + Yüksek Lisans) geçmesi sırasında diğer şubelere paralel şekilde öğretime başlamasına karar verilmiştir. 1968 yılındaki şartların 1969-1970 öğretim yılında, İ.T.Ü' nün dört yıllık eğitime geçişiyle daha önce Makine Fakültesi bünyesinde yer alması öngörülen Sanayi Şubesi'ne 30 öğrenci alınarak eğitime başlanmış ve 1973-1974 öğretim yılında da Yüksek Lisans eğitimine geçilmiştir.

İşletme Fakültesi bir süre Ayazağa kampüsünde eğitim verdikten sonra 1984 yılından itibaren Maçka'da eğitim vermeye başladı.

Akademik kadrosu Temel Bilimler Fakültesi ile Makine Fakültesi'ndeki Sanayi Mühendisliği Bölümü öğretim elemanları tarafından oluşturulan İşletme Fakültesi, çatısı altındaki İşletme ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerinde mühendislik, yüksek mühendislik ve doktora eğitimi vermeyi günümüzde başarı ile sürdürmektedir.

Bu çalışmaların devamı olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından Sanayi Mühendisliği öğretimi için yön ve onay verilmesinden sonra Makine Fakültesinde yapılan görüşmeler sonucunda Endüstri Mühendisliği Fakültesinin kurulmasına karar verilmesine rağmen, bu karar senatoya intikal ettiği zaman Temel Bilimler Fakültesi bünyesindeki akademik kadrodan Prof. Dr. Reşat Nalbantoğlu, Prof. Dr. Zeyyat Hatipoğlu, Prof. Dr. Faruk Akün, Prof. Dr. İlhami Karayalçın, eski rektör Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu'nun başkanlığında 5 kişilik bir komisyon Endüstri Mühendisliği Fakültesi yerine, Temel Bilimler Fakültesi altında yer alan işletme öğretim üyeleri birlikte İşletme Endüstri Fakültesinin kurulması için çalışmalar başlatılmıştır. 1977 yılında, Prof. Dr. Zeyyat Hatipoğlu başkanlığında oluşturulan komisyon raporunun Üniversite Senatosu'nda görüşülmesi neticesinde İşletme Mühendisliği Fakültesi'nin kurulması kararı alınmış ve tüm bu sürecin sonucu olarak 1977 ve 1978 yılında ilk öğrencilerini alan İşletme Mühendisliği Fakültesi, 1982 yılında ilk mezunlarını vermiştir. İlk mezunlar arasında halen fakültemizde görev yapmakta olan İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarımız bulunmaktadır.