İşletme Fakültesi Acil Eylem Planı kapsamında Lisans programları Maslak Yerleşkesinde ortak lisans ve lisansüstü programlarının dersleri Maçka yerleşkesinde yürütülecektir.  Bu bağlamda, Maçka Yerleşkesinin A, B, C, D ve E blokların kullanıma kapalı olması ve yeni bina inşa süreci nedeniyle 2021-2022 eğitim öğretim yılı boyunca akademik personel çalışma ofisleri Eski Meslek Yüksekokulu (Mediko Sosyal Merkezi) binasında yeni ofislerinde bulunacaktır. İşletme Mühendisliği öğretim üyeleri ve görevlileri 2. kattaki ve Ekonomi ve Endüstri Mühendisliği bölümleri öğretim üyeleri ve görevlileri 3. kattaki ofislere taşınmıştır. Araştırma görevlisi ofisleri ise Eski Meslek Yüksekokulu (Mediko Sosyal Merkezi) binası Giriş katta yer almaktadır.

Her bölüme ait bölüm sekreterlikleri Eski Meslek Yüksekokulu (Mediko Sosyal Merkezi) Binasının binası 2. ve 3. katlarda bulunmaktadır. Ayrıca Fakülte Öğrenci işleri İrtibat Ofisi ise Eski Meslek Yüksekokulu (Mediko Sosyal Merkezi) Binasının 3. katında yer almaktadır.

İTÜ İşletme Fakültesi Dekanlığı