Uygulamalı Stratejik Satınalma Yöneticiliği Sertifika Programı
Program Başlama Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi (Uzaktan Eğitim - Canlı Sınıf)

Program hakkında ayrıntılı bilgi almak için:

Tüsayder: 0-533-541 09 14

TUSAYDER web sitesindeki bilgilendirme için.

İ.T.Ü. Akademik Koordinatörü:

 • Öğrt. Gör. Dr. Murat DURUCU (İ.T.Ü. Endüstri Müh. Bölümü Öğretim Görevlisi)
 • Doç. Dr. Murat BASKAK (İ.T.Ü. Endüstri Müh. Bölümü Öğretim Üyesi)

Programın Amacı:

Ülkemizi satınalma ve tedârik yönetimi alanında uluslararası düzeyde temsil eden ilk meslekî dernek olan TÜSAYDER, satınalma meslek standartlarını ATO (Ankara Ticaret Odası) ile birlikte revize etmiş, mesleğin ulusal meslek standartları, güncel konular da içerilecek şekilde dünya standartlarına uyumlu hâle getirilmiştir. Satınalma mesleğinin ülkemizde geliştirilmesi adına çalışmalarını sürdüren TÜSAYDER, ulusal meslek standartlarına uygun eğitim almış satınalma profesyonellerine olan gereksinimi dikkate alarak, bu amaçla İTÜ ile işbirliğine girmeye karar vermiştir. “Uygulamalı Stratejik Satınalma Yöneticiliği Uzmanlık Sertifika Programı” ile katılımcılar öncelikle ulusal meslek standartları ile uyumlu bir satınalma eğitimi almış olacaklardır.

Bu programda katılımcılar, bir yandan İTÜ’nün değerli ve konusunda uzman akademisyenlerden en doğru kuramsal bilgiyi, diğer yandan TÜSAYDER’in meslekte deneyimli profesyonel eğitmenlerinden en güncel ve en iyi uygulamaları öğreneceklerdir. Ayrıca bu programı başarı ile bitiren katılımcılar, TÜSAYDER’in IFPSM (The International Federation of Purchasing and Supply Management) üyeliği sâyesinde sertifikalarını uluslararası geçerli hâle getirebileceklerdir. Mesleğin en geçerli ve en itibarlı sertifika programı olması nedeniyle katılımcılar, bu sertifika ile iş başvurularında daha fazla yeğlenir konumda olacaklardır. 


Kimler Katılabilir:

Bu eğitim programına, ilk ve orta kademe satınalma ve tedârik yöneticileri ve uzmanlarının, kariyerlerini satınalma mesleğinde yapmak isteyen başka bölüm çalışanlarının ve bir yükseköğretim programından yeni mezun olanların katılması hedeflenmektedir. Programa en çok 30 kişi kabul edilecektir.

Programın Genel Yapısı:

Uygulamalı Stratejik Satınalma Yöneticiliği Sertifika Programı, sınav dahil 9 haftalık bir dönemi içermekte, toplam 102 saatlik dersten ve 1 sınav gününden oluşmaktadır. Programa katılmak için, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu veya öğrencisi olmak gerekmez. Tüsayder üyelerine indirimli ödeme olanağı sunulacaktır.

Konu-1: STRATEJİK SATINALMA ve KATEGORİ YÖNETİMİ

 1. Tedârik ve Tedârik Zinciri Yönetimi
 2. Strateji Kavramı ve Stratejik Yönetim
 3. Klasik (Geleneksel) ve Stratejik (Çağdaş) Satınalma
 4. Satınalma Stratejileri
 5. Kategori Tanımı ve Organizasyon Oluşturma
 6. Satınalma Risk Yönetimi
 7. Stratejik Satınalmanın Önemi
 8. Satınalmayı Şekillendiren Temel Yapı Taşları
 9. Şirketlerin Yapacakları
 10. Tedârik ve Satınalma Süreçlerinde Çağdaş Uygulamalar
 11. Satınalma Organizasyonu ve Ekibi
 12. Satınalma Süreç Yönetimi

Konu-2: MÂLİYET DÜŞÜRME STRATEJİLERİ

 1. Strateji ,Stratejik Yönetim ve Mâliyet ilişkisi
 2. Klasik (Geleneksel) ve Stratejik (Çağdaş) Satınalmada Mâliyet Düşürme Farklılıkları
 3. Satınalma Stratejileri
 4. Emtia Yönetimi, Eskalasyonlar, Varyasyonlar
 5. Mâliyet Düşürmede Temel Teknikler
 6. Yeni Dönem Satınalmada Mâliyet Düşürme Nasıl Olmalıdır ?
 7. Dijital Satınalma: Satınalma 4.0 Nedir ?
 8. Mâliyet Düşürmede Satınalma 4.0 Uygulamaları Nasıl Yapılmalıdır ?
 9. Satınalmayı Şekillendiren Temel Yapı Taşları
 10. Kriz Döneminde Satınalma Bölümlerinde Mâliyet Düşürme Yöntemleri
 11. Dalgalı Kurda Satınalma Kârlılığının Korunması
 12. Satınalma Kârlılık Analizleri
 13. Tedârikçi Fiyatı Nasıl Belirlenir ?
 14. Satınalmada Varyasyon Nasıl Çalışılır ?
 15. Risk Yönetimi Nasıl Olmalıdır ?

Konu-3: SATINALMADA BÜTÇE YÖNETİMİ

 1. Bütçe Kavramı ve Bütçe Tipleri
 2. Satınalma Bütçe Süreci
 3. Bütçe Dönemi Fiyat Tahminleri
 4. Tedârikçi Sipâriş Dağılımı
 5. Bütçe Dönemi ABC Analizleri
 6. Bütçe Dönemi Satınalma Stratejileri
 7. Bütçe Gerçekleşme Analizi Nasıl Yapılır ve Analiz Raporları Nasıl Olmalıdır ?

Konu-4: SATINALMADA RAPOR YÖNETİMİ

 1. Satınalma Rapor Sistematiği
 2. Mâliyet Raporları Nasıl Olmalıdır ?
 3. Capex / Opex Raporları
 4. Satınalma Rapor Hazırlama Tekniği
 5. Rapor Sunum Teknikleri
 6. Dijital Satınalmada Yeni Dönem Raporlama Yöntemleri
 7. Raporlamada İzlenebilirlik

Konu-5: SATINALMADA TEDÂRİKÇİ YÖNETİMİ

 1. Tedârikçi Araştırma Yöntemleri
 2. Tedârikçi Seçme ve Değerlendirme
 3. Tedârikçi Sayısı Belirleme Stratejileri
 4. Tedârikçi Yönetim Stratejileri
 5. Tedârikçi İlişkileri Yönetimi (SRM)
 6. Tedârikçi Denetleme ve Geliştirme
 7. Tedârikçi İşbirlikleri
 8. Tedârikçi Risk Yönetimi
 9. Tedârikçi Ödüllendirme Sistemleri
 10. Tedârik Zinciri Oluşturma ve Yönetme Teknikleri

Konu-6: SATINALMADA SÖZLEŞME YÖNETİMİ

 1. Satınalma Sözleşmelerine Uygulanacak Temel İlkeler ve Kavramlar
 2. Satınalma Sözleşmelerinin Kurulması, İfası, Borca Aykırılık Hâlleri ve Hukukî Sonuçları
 3. Satınalma Sözleşmelerinin Rekabet Hukuku Açısından Değerlendirilmesi (Tedârikçiler Arasındaki Hukuka Aykırı Anlaşmalar, Münhasırlık Şartları, İndirim Sistemlerinin ve Promosyonların Hukuka Uygunluğu vb.)
 4. Satınalma Yöneticilerinin Şirketin Etik ve Uyum Kuralları Açısından Sorumluluğu ve Satınalma Sürecinin Hukuka Uygun Yürütülmesi

Konu-7: ENDİREKT SATINALMA ve DIŞ KAYNAK YÖNETİMİ

 1. Yap/Üret-Satınal Kararları
 2. Endirekt Satınalma Modeli
 3. Yatırım Giderleri (CAPEX)
 4. İşletme Giderleri (OPEX)
 5. E-Katalog Yönetimi
 6. Endirekt Satınalma Ana Kalem Mâliyetler
 7. Endirekt Satınalmada Mâliyet Düşürme Yöntemleri
 8. Endirekt Satınalmada Şirketlerin Dikkat Etmesi Gereken Ana Hususlar
 9. Endirekt Satınalmaların ERP Üzerinden İzlenmesi ve Bütünleştirilmesi Nasıl Yapılmalıdır ?

Konu-8: SATINALMADA FİYAT YÖNETİMİ

 1. Satınalma Talep Yönetimi
 2. Satınalma Teklif Yönetimi
 3. Satınalma Sipâriş Yönetimi
 4. Fiyat Müzâkereleri
 5. Mâliyet Analizleri ve Satınalma Katma Değer Ölçümü
 6. Mâliyet Modelleri
 7. Toplam Yaşam Çevrimi Mâliyeti

Konu-9: SATINALMADA FİNANSAL ANALİZ

 1. İşletmelerde Finansal Yönetim
 2. Finansal Tablolar (Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu)
 3. Satınalma Mâliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi
 4. Satınalmayı İlgilendiren Temel Vergi Konuları (KDV, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi)
 5. Personel Mâliyetleri
 6. Stok Mâliyetlerinin Hesaplanması (FIFO, LIFO, Ağırlıklı Ortalama Yöntemleri)
 7. Üretim Mâliyetlerinin Unsurları (Hammadde, İşçilik, Genel Üretim Mâliyetleri)
 8. Mâliyetlerin Sınıflandırılması (Direkt / Endirekt Mâliyetler, Sabit / Değişken Mâliyetler)
 9. Fayda / Mâliyet Analizi
 10. Başabaş Noktası Analizi
 11. Paranın Zaman Değeri
 12. Vâde Analizi
 13. Farklı Ödeme Seçeneklerinin Paranın Zaman Değeri Açısından Karşılaştırılması

Konu-10: DİJİTAL SATINALMA

 1. Dijitalleşme Nedir ?
 2. Şirketler için Yararları Nelerdir ?
 3. Endüstri 4.0 Ekseninde Satınalma
 4. Satınalma 4.0 Kavramı ve Dijital Satınalmaya Geçiş
 5. Satınalma 4.0'ın Esasları
 6. Uygulama Yöntemleri (E-İhale)
 7. Kobilerde 4.0 Etkisi ve Mâliyet Düşürme Yöntemleri
 8. BlockChain Teknolojisi ve Büyük Veri (Big Data)
 9. Örnek Vaka Çalışması

Konu-11: MÜZÂKERE TEKNİKLERİ

 1. Müzâkere Nedir ? Satınalmada Müzâkere Neden Önemlidir ?
 2. Müzâkere Türleri
 3. Çok Aşamalı ve Çok Taraflı Müzâkereler
 4. Kimlerle Müzâkere Ediyoruz ?
 5. Güç Kaynaklarımız
 6. Başarılı Müzâkere İçin İpuçları
 7. Hazırlık Süreci
 8. Engelleri Ortadan Kaldırma
 9. Müzâkere Sürecinde Tuzakları Keşfetme
 10. Başarılı Müzâkerecilerin Temel Özellikleri
 11. Win-Win Modeli’nden, Oyun Kuramına (Teorisine) Müzâkere Taktikleri
 12. Satışçı Gözünden Satınalma Müzâkereleri
 13. Satınalma Yöneticileri İçin Anahtar Satışçı Taktikleri
 14. Pratik İkna Yöntemleri
 15. Etkin Sonuç İçin Kullanılması Gereken Yöntemler
 16. Duygusal Çatışmaları Yönetme
 17. Örnek Müzâkere Çalışması
 18. Değerlendirme

Konu-12: SATINALMA YÖNETİCİLERİ İÇİN TEDÂRİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

 1. Tedârik Zinciri Yönetimi
 2. Tam Zamanında Satınalma
 3. Stok Yönetimi
 4. Taşımacılık Modları ve Satın Almaya Etkisi

Konu-13: SATINALMA BİRİMİ İDARÎ YÖNETİMİ

 1. Liderlik ve Yöneticilik
 2. Kişisel Gelişim Yetenekleri (İletişim, Zekâ, Davranış)
 3. Satınalma Birim Hedefleri Yönetimi
 4. Satınalma ile Diğer Birim İlişkilerinin Yönetimi
 5. Satınalma Birimi Çalışanları İçin İç İletişim
 6. Satınalma İnsan Kaynakları Yönetimi
 7. Satınalmada Anahtar Performans Göstergeleri

Konu-14: SATINALMACININ GİRİŞİMCİ ROLÜ

 1. Liderlik Nedir ?
 2. Girişimcilik Nedir? Neden Önemlidir ?
 3. İşletmeler için Girişimciliğin Önemi
 4. Girişimciliğin Önündeki Engeller
 5. Kurum İçi Girişimcilik Nedir ?
 6. Satınalmacının Girişimcilik Rolü
 7. Girişimciliğin İşletmelerin Kârlılığındaki Etkisi
 8. Satınalmacının Kariyer Dönüşümü
 9. Uygulama

Konu-15: VERİ ANALİTİĞİ

 1. Veri Analitiği Nedir ?
 2. Veri Analitiği Yaklaşımları
 3. Tedârik ve Satınalmada Büyük Veri
 4. Tedârik ve Satınalma Analitiği
 5. Tedârik Analitiği Problem Alanları
 6. Tedârik Metrikleri
 7. Veri Analizi (Betimleme, Doğrusal Modelleme, Kümeleme, Sınıflandırma)

Konu-16: ULUSLARARASI SATINALMA (İTHALAT) ve GEREKLİ GÜMRÜK SÜREÇLERİ

 1. İthalat Prosedürleri [Nasıl İthalatçı Olunur ?, İthalat İş Akışı, İthalat Çeşitleri, İthalatta Vergi Hesaplamaları, İthalatta Örnek Olay ve Uygulamalar]
 2. İthalat Gümrük Prosedürleri [Gümrük Uygulamalarında Tarife, Kıymet ve Menşe, Gümrük İşlemleri Süreci, Gümrük Antrepo Rejimi, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Transit Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Sınır Ticareti, Gümrüklerde Temsil ve Gümrük Müşavirliği]
 3. İthalatta Kullanılan Belgeler
 4. İthalatta Risk Yönetimi
 5. Teslim Şekilleri (INCOTERMS)
 6. Ödeme Yöntemleri

Konu-17: PROJE YÖNETİMİ

 1. Proje Yönetiminde Temel Kavramlar [Proje Nedir ?, Hangi Faaliyetler Proje Olarak Kabul Edilir ?, Proje, Program ve Portföy Arasındaki Farklılıklar Nelerdir ?, Her Proje Aynı Şekilde Yönetilebilir mi ?, Proje Yönetim Araçları Nelerdir ?]
 2. Proje Kapsam ve Bütünleştirme (Entegrasyon) Yönetimi [Kapsamın Oluşturulması, İş Kırılım Yapısı (İKY) Oluşturulması, İşlerin Gruplandırılması, Projenin Sisteme Bütünleştirilmesi, Proje Kontrollerinin Tanımlanması]
 3. Proje Zaman Yönetimi [Zaman Çizelgeleri (Gantt Şemaları) Nasıl Oluşturulur ?, Kritik Yol/Hat Yaklaşımı (CPM) Hakkında Bilgilendirme, Program Gözden Geçirme ve Değerlendirme Tekniği (PERT) Hakkında Bilgilendirme ve Olasılık Değerlendirmesi, Faaliyetlerin Öncelik-Sonralık İlişkileri, Önden Gitme ve Bekleme Durumları (Lag), Faaliyet Bağlantı Koşulları (FS-SS-FF-SF) Hakkında Bilgilendirme]
 4. Proje Mâliyet Yönetimi [Mâliyetler Nasıl Değerlendirilir ?, Teklif Alma Süreçleri, Mâliyet Yönetimi Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirilmelidir ?, Mâliyet Yönetiminde Kullanılabilecek Yöntemler (Kazanılmış Değer Analizi, Paranın Zaman Değeri)]
 5. Proje Yönetiminde Kullanılan Yazılımlar (MS Project) Bilgilendirme ve Örnek Gösterim

Ders Dili, Ders Notları ve Kaynaklar:

Programın öğrenim dili Türkçe’dir. Tüm dersler için Türkçe ders notu ve/veya sunum dosyası verilmektedir (Sunum dosyası e-posta ile iletildiği takdirde basılı ders notu verilmeyecektir). Öğretim yetkilileri yabancı dilde kaynak da önerebilir.

Eğitim Yeri, Ders Günleri ve Saatleri:

Dersler İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü'nde bulunan İşletme Fakültesi binasında veya Yabancı Diller Yüksekokulu binasında (Pandemi döneminde uzaktan eğitim), Cumartesi ve Pazar günleri 10:00-12:45 ve 13:45-16:30 saatleri arasında yapılacaktır.

Program Eğitim Takvimi:

Eğitim süresi olan 9 hafta boyunca toplam 102 saat ders anlatılacaktır. Bâzı haftalar cumartesi-pazar, bâzı haftalar ise sadece cumartesi veya sadece pazar günü ders olabilecek, birkaç haftada bir de hiç ders yapılmayacak (tatil olacak) şekilde ders plânlaması yapılmaya çalışılacaktır. Güncel takvime aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz:

Güncel Akademik Takvim için burayı tıklayınız

Öğretim Yetkilileri*:

Doç.Dr. Murat BASKAK (Koordinatör)
Doç.Dr. Umut ASAN
Dr.Öğr.Üys. Halil Halefşan SÜMEN
Dr.Öğr.Üys. Çiçek ERSOY KEKEVİ
Dr.Öğr.Üys. Atiye TÜMENBATUR
Dr.Öğr.Üys. Umut Hulusi İNAN
Öğr.Gör.Dr. Cahit Ali BAYRAKTAR
Öğr.Gör.Dr. Murat DURUCU
Dr. İsmail KARAKIŞ
Dr. Mehmet SARIDOĞAN
Dr. Sevgi YILMAZ
Birol KANBİR

(*) Programda ayrıca konuk konuşmacılar olabilecektir.

Sertifika:

Katılımcıların başarı değerlendirmesinde, eğitim tamamlandıktan sonra tüm dersler için ortak olarak yapılacak olan tek oturumlu çoktan seçmeli test sınavı dikkate alınacaktır. Bir katılımcının "Uzmanlık Sertifikası" almaya hak kazanabilmesi için öncelikle derslere en az %70 devam etmiş olması ve ilgili test sınavından başarılı olması (100 üzerinden en az 50 not alması) gerekmektedir.

Devam koşulu yerine getirmiş ancak sınavdan yetersiz/başarısız olan katılımcılara "Katılım Belgesi" verilecektir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

1 adet fotoğraf 
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Mezun olunan üniversite-lisans program(lar)ının diploma fotokopisi

Kayıt İşlemleri İçin İletişim Bilgileri:

Tüsayder: 0-533-541 09 14

TUSAYDER web sitesi