217

Yüksek Lisans Programları

Ekonomi Yüksek Lisans Programı (M.A. Derecesi)

Ekonomi yüksek lisans programının amacı farklı altyapılardan gelen öğrencileri ekonomi bilimine ilişkin araştirmaları anlama, kullanma ve genişletme yetileriyle donatmaktır. Mezunlar analist veya ekonomist olarak değişik kamu ve özel kuruluşlarda işe yerleşmekte veya dünyanın değişik noktalarında doktora çalışmalarına devam etmektedirler. Temel teori dersleri olan mikroekonomi ve makroekonomi dersleri doktorayla da ortak olan alan dersleriyle tamamlanmaktadır. 

Başvuru Koşulları:

• İstanbul Teknik Üniversitesi Senato Kararlarına Uymak (Lütfen: http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yonetmelik/lusesas_icerik.html adresini ziyaret edin.)
• ALES eşit ağırlıklı skoru minimum 80 olan veya GRE sayısal skoru en az 700 (Yeni skalaya göre 155) from GRE olan veya GMAT’den en az 600 alan öğrenciler başvurabilir. 
• Genel not ortalaması en az 2.75 (4 üzerinden) veya 71 (100 üzerinden)
• 2 referans mektubu

Dersler (Not: Ders numarasının yanında E harfi olan dersler ingilizce verilmektedir. Diğer dersler Türkçe verilmektedir.):

İlk Dönem:
IKT501 Mikroekonomi I 
IKT503 Makroekonomi I 
IKT505 Iktisatta Araştırma Yöntemleri I 
IKT589 Seminer (Kredisiz)

İkinci Dönem: 
IKT502E Microeconomics II
IKT504E Macroeconomics II
IKT506E Research Methods in Economics II
IKT588 Seminer (Kredisiz)

Üçüncü Dönem:
IKT599 Master Tezi
IKT597 Uzmanlık Alan Dersi 
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli

Seçmeli Dersler:
IKT510E International Economics
IKT511E Game Theory
IKT512 Para Ekonomisi
IKT513E Macroeconomics of Unemployment
IKT514E Industrial Economics
IKT515 Gelir Dağılımı ve Yoksulluk
IKT516 Kamu Ekonomisi
IKT517 Endüstrilerarası İktisat
IKT518 Tahmin Yöntemleri
IKT519 İktisadi Düşünce Tarihi
IKT521 Türkiye İktisat Tarihi
IKT522 Panel Veri ve Yatay Kesit Verilerin Modellenmesi
IKT523 Çevre Ekonomisi
IKT524E Current Macroeconomic Issues in the World Economy
IKT526 Ekonomik Bütünleşme ve Avrupa Birliği
IKT527 Ekonomik Küreselleşme
IKT528E Transport Economics
IKT525E Development Economics


Yürütme Kurulu:
Prof.Dr. Fuat Erdal
Doç. Dr. Sencer Ecer
Dr. Tolga Yuret


Program Yapısı:
Toplam 27 kredilik ders, kredisiz iki seminer dersi (birinde tez konusuyla ilgili sunuş yapmak üzere) alınacak, bir de tez yazılacaktır. Altı ders (18 kredi) zorunlu, üç ders (9 kredi) seçmelidir. Normal koşullarda bir öğrencinin üç yarı yılda mezun olabilmesi beklenir. Ama özel durumlarda, en çok dört yarı yıl sonunda, dersler tamamlanmış, en az 3.00 genel not ortalaması sağlanmış, seminer dersinde tez sunuşu yapılmış olmak koşuluyla, danışmanın önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla tez yazımı için ek süre verilebilir.