217

Doktora Programları

Ekonomi Doktora Programı (Ph.D. Derecesi):

Ekonomi doktora programı dünya çapında ve global rekabete açık akademisyenler ve uygulayıcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mikroekonomi, makroekonomi gibi ileri temel teori dersleri, ileri alan dersleriyle tamamlanmaktadır. Bölüm öğretim üyeleri başarılı doktora öğrencilerini araştırma ve danışmanlık projelerine dahil etmektedirler.
 
Başvuru Koşulları:
• İstanbul Teknik Üniversitesi Senato Kararlarına Uymak (Lütfen: http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yonetmelik/lusesas_icerik.html adresini ziyaret edin.)
• ALES eşit ağırlıklı skoru minimum 80 olan veya GRE sayısal skoru en az 700 (Yeni skalaya göre 155) from GRE olan veya GMAT’den en az 600 alan öğrenciler başvurabilir. 
• Lisans mezunları için genel not ortalaması en az 3.50 (4 üzerinden) veya 88 (100 üzerinden)
• Yüksek lisans mezunları için genel not ortalaması en az 3.00 (4 üzerinden) veya 76 (100 üzerinden)
• 2 referans mektubu
• Doktora yapma amacını açıklayan kısa bir yazı


Dersler (Not: Ders numarasının yanında E harfi olan dersler ingilizce verilmektedir. Diğer dersler Türkçe verilmektedir):

İlk Dönem:

IKT601E İleri Mikroekonomi
IKT603 İktisatta İleri Araştırma Yöntemleri
Seçmeli
Seçmeli

İkinci Dönem:
IKT602E İleri Makroekonomi 
IKT604 İleri Ekonometri
Seçmeli
Seçmeli

Üçüncü Dönem: 
Tez

Seçmeli Dersler:

IKT510E International Economics
IKT511E Game Theory
IKT512 Para Ekonomisi
IKT513E Macroeconomics of Unemployment
IKT514E Industrial Economics
IKT515 Gelir Dağılımı ve Yoksulluk
IKT516 Kamu Ekonomisi
IKT517 Endüstrilerarası İktisat
IKT518 Tahmin Yöntemleri
IKT519 İktisadi Düşünce Tarihi
IKT521 Türkiye İktisat Tarihi
IKT522 Panel Veri ve Yatay Kesit Verilerin Modellenmesi
IKT523 Çevre Ekonomisi
IKT524E Current Macroeconomic Issues in the World Economy
IKT526 Ekonomik Bütünleşme ve Avrupa Birliği
IKT527 Ekonomik Küreselleşme
IKT528E Transport Economics
IKT525E Development Economics


Yürütme Kurulu:
Prof.Dr. Fuat Erdal
Doç. Dr. Sencer Ecer
Dr. Tolga Yuret

Program Yapısı:
Doktora adayının toplam 24 kredilik ders alması gerekmektedir. Bunların dışında öğrencinin kredisiz seminer derslerine katılımı mecburidir. Öğrenci, toplam kredilerin %30’unu İngilizce olarak almak zorundadır. Bu itibarla, önerilen programa göre öğrenci en az bir tane seçmeli dersini İngilizce almak zorundadır. Öğrenci sekiz dersin %50’sini altıyüz kodlu derslerden seçmek zorundadır. Diğerlerini ise iktisat lisansüstü ders havuzundan seçebilecektir. Yeterlilik sınavını geçen aday doktora tezi yazmaya hak kazanacaktır. Normal koşullarda bir öğrencinin sekiz yarıyılda mezun olabilmesi beklenir. Ama özel durumlarda, en çok dört yarıyıl sonunda, dersler tamamlanmış, en az 3.00 genel not ortalaması sağlanmış, seminer dersinde tez sunuşu yapılmış olmak koşuluyla, danışmanın önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla tez yazımı için ek süre verilebilir.