217

Akademik Personel Listesi

  İşletme Mühendisliği Bölümü

  • Profesörler
  • Doçentler
  • Dr. Öğretim Üyeleri
  • Öğretim Görevlileri
  • Araştırma Görevlileri